ΣΗΜΕΡΑ

Το σύστημα των κοινοπραξιών ακόμα χρησιμοποιείται από τους τοπικούς πληθυσμούς. Εμπλέκει την τοπική κοινότητα σε ένα δημοκρατικό σύστημα διαχείρισης των υδάτων, προστασίας των φυσικών πόρων και πάνω απ’ όλα διαχείρισης των κοινών αγαθών. Αφότου οι Ιταλοί αποφάσισαν με δημοψήφισμα το 2011 ότι το νερό αποτελεί ανθρώπινο δικαίωμα και κοινό αγαθό οι κοινοπραξίες αποτελούν έναν τρόπο προστασίας των υδάτων από την ιδιωτικοποίηση και την κερδοσκοπία.

Η περιοχή φιλοξενεί το σημαντικό αρχαιολογικό πάρκο της Sybaris.

A devastating flood in January 2013 caused extensive damage as the park was completely flooded.

Next: ΧΡΟΝΟΓΡΑΜΜΗ