ΧΡΟΝΟΓΡΑΜΜΗ

 • 5200 BC

  Τα πρώτα νεολιθικά κατάλοιπα που βρίσκονται στα νησιά της Μάλτας χρονολογούνται από το 5200 π.Χ.

 • 3600 BC

  Οι μεγαλιθικοί ναοί της Μάλτας χτίστηκαν περίπου το 3600 π.Χ.

 • 1000 BC

  To 1000 π.Χ. περίπου οι Φοίνικες από την Τύρο αποικούν στα νησιά της Μάλτας.

 • 400 BC

  Το 400 π.Χ. περίπου τα νησιά της Μάλτας περνούν στον έλεγχο της Καρχηδόνας.

 • 218 BC

  Το 218 π.Χ. τα νησιά της Μάλτας περνούν στον έλεγχο της Ρώμης.

 • 10th - 13th century AD

  Εκτιμάται ότι οι επικρεμάμενοι υδροφορείς κατασκευάζονται κατά τη διάρκεια της ύστερης Αραβο-Νορμανδικής περιόδου, μεταξύ 10ου και πρώιμου 13ου αι. μ.Χ.

 • 1530 to 1798 AD

  Tα νησιά της Μάλτας διοικούνται από τους Ιππότες του Τάγματος του Αγίου Ιωάννη από το 1530
  ως το 1798.

 • Early 17th century.

  Tο υδραγωγείο που φέρνει νερό στη Βαλέττα κατασκευάστηκε από τον Grandmaster Wignacourt τον πρώιμο 17ο.

 • 1800 - 1964

  Μεταξύ 1800 και 1964 τα νησιά της Μάλτας γίνονται μέρος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας.

 • 1960

  Οι σήραγγες Ta’ Kandja της Μάλτας χρησιμοποιούνται μέχρι τη δεκαετία του 1960.

 • Late 20th century

  Σταθμοί αφαλάτωσης αρχίζουν να κατασκευάζονται από τα τέλη του 20ου αι. και μετά, από τότε που τα νησιά της Μάλτας ανεξαρτητοποιούνται από τη Μεγάλη Βρετανία και γίνονται Δημοκρατία.
 • Second half of the 20th century

  Από δεύτερο μισό του 20ου αι. και μετά πολλά φράγματα κατασκευάζονται στις κοιλάδες, που κυρίως στοχεύουν στo να εξασφαλίζουν την αναπλήρωση του υδροφόρου ορίζοντα του επιπέδου της θάλασσας.

   

 • Today

  Σήμερα η εξασφάλιση νερού στη Μάλτα εξαρτάται κυρίως από την αφαλάτωση αντίστροφης όσμωσης.

Next: ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ / ΠΗΓΕΣ