ΧΡΟΝΟΓΡΑΜΜΗ

 • 4ος αι. π.Χ.

  Πηγάδια και κινστέρνες εντοπίζονται σε οικίες στην Καρχηδόνα. Οι ένοικοι κάλυπταν τις ανάγκες τους μέσω της διαχείρισης των όμβριων υδάτων.

 • 3ος αι. π.Χ.

  Κατασκευάζονται οι κινστέρνες της Malaga.

 • 218-203 π.Χ.

  Πραγματοποιείται η επική κάθοδος του Αννίβα προς τη Ρώμη.

 • 2ος αι. π.Χ.

  Κατασκευάζεται το υδραγωγείο Zaghouan για να εξασφαλίσει επαρκή ποσότητα νερού στην Καρχηδόνα.

 • 162 π.Χ.

  Κατασκευάζονται στην Καρχηδόνα τα δημόσια λουτρά του Αντωνίνου.

 • 536 μ.Χ.

  Το υδραγωγείο Zaghouan λεηλατείται και έκτοτε εγκαταλείπεται.

 • 732 μ.Χ.

  Κατασκευάζεται την Τύνιδα το Τζαμί Ελ-Ζίτουνα.

 • 1250 έως 1267 μ.Χ.:

  Το υδραγωγείο Zaghouan επισκευάζεται και πραγματοποιούνται έργα εκτροπής από τη Δυναστεία των Χαφσιδών.

 • 16ος αι. μ.Χ.

  Κατασκευάζονται η γέφυρα και το φράγμα του El Batan.

Next: Credit / Resources